Henrik Lübker, ph.d.
CEO – Design denmark

Curious by nature…

I work with strategic planning and concept development, creativity and transformation in design, tech, museology and art.

I have had the privilege of leading numerous creative projects, processes, and partnerships – always driven by a desire to go beyond the known, tried and tested. I am particularly interested in transformative projects, performative storytelling and the intersections between technology, art and design, and people.

For collaborations, talks, comments or critique: https://www.linkedin.com/in/henriklubker/

Positions

CEO – Design denmark
External Examiner – Design Studies & Cultural Studies, University of Southern Denmark
Board member – Grønnegårds Teatret
Board Member – Danske Kulturbestyrelser
Member of The Educational Committee – Design, KEA
Member of the Advisory Panel – Design Studies, University of Southern Denmark
Advisory Board Member – Strategic Design & Entrepreneurship, CBS
Advisory Board Member – Creative Denmark
Member – Posthumanism & Design Network

Recent Talks

Design Thinking and Tripple Bottom Lines – Electronics of Tomorrow
On Community – Post.Design.Festival Warm Up
When vertical and horizontal collides – designing for creativity in organizations – First Chair Group
AI-baseret innovation i Kultursektoren – Morgendagens Kommune
Designing for Imagination – DAM and Museums 2023
The Future of AI-assisted Co-creation and Innovation in the Cultural Sector – EGGS Design


Print (selected)
“Design Interrupted – Embracing design friction for transformative change” in (DeMagSign September 2023)

“Museums: The ​​Hyperinstitutions of the Future” in DeMagSign March 2023

“Museums as “hyperinstitutions”” in MuseumNext 1.31.2023

“Store kriser og små spirende håb” in 365Design 1, 2023

Museerne bør mæske sig i teknologiens muligheder: »Sæt kaffen over, åbn Chat-GPT og spørg løs« in Kulturmonitor 2023

“Museumsinspektør til du dør” in Danske Museer 2022

“Skrøbelighedens mulighed” in BEVAR 1, 2020

“H.C. Andersens metode” in Aktualitet – Litteratur, Kultur og Medier (14:2, 2020)

“Searching for a Posthuman Ecology of Representation” in Kerstin Smeds (Ed.) The Future of Tradition in Museology, ICOFOM, Paris 2019

“Performing fairytales” in Hans Christian Andersen & Community, Syddansk Universitetsforlag, Odense 2019

“Lysets sarthed – en samtale med Kengo Kuma og Yuki Ikeguchi”, Odense Bys Museer, Odense 2019
Eventyr-Almanak (red.) Mediemuseet/Odense Bys Museer, Odense 2018

“Naturens Poesi” in Eventyr-Almanak, Mediemuseet/Odense Bys Museer, Odense 2018

“The Delicacy of Light” in Museumsleder, forsker og netværksskaber Torben Grøngaard Jeppesen: 40 år ved Odense Bys Museer, Odense Bys Museer 2017

“Aliens and Auras: Towards a Critical Practice of Representing Difference” in The International Journal of the Inclusive Museum 2016

“H.C. Andersens sociale bevidsthed – et forlæg for den moderne danske velfærdsstat?” in H.C. Andersen i det moderne samfund, Syddansk Universitetsforlag, Odense 2014

Anderseniana 2012 (red.), Odense Bys Museer, Odense 2012

“Objektets modstand – om Vibeke Grønfeldts undersøgelser af form og subjekt i Din tavshed er min skrift på væggen” in Nordica 2012

“Spejlinger – seks havfrueskulpturer og deres betydningsdannelse” in Anderseniana 2012

“The Method of In-between in the Grotesque and the Works of Leif Lage” in Continent 2.3 2012

Anderseniana 2011 (red.), Odense Bys Museer, Odense 2011

Den groteske modernisme,Syddansk Universitet, Odense 2011

“Kun en Improvisator” in Anderseniana 2011, Odense Bys Museer 2011

“Uddrag af Ph.d.-afhandlingen Den groteske modernisme” in Aktuel forskning ved ILKM/ Syddansk Universitet, Odense 2011

“”Både og” som utopi og realitet” in K & K: kultur og klasse: kritik og kulturanalyse 106, Medusa 2009

Henrik Lübker – Grænselande, Syddansk Universitet 2007 (prisopgavebesvarelse belønnet med Syddansk Universitets Guldmedalje)

Elite og Samfund (red.), GPO Forlag, Odense 2006

“Ideologisk ideologikritik”, in Anderseniana 2006, Odense Bys Museer 2006

“Fænomenologi og litteratur – et skematiserende rids” in Synsvinkler 31, Syddansk Universitet, Odense 2005

Synsvinkler 31 (red.), Syddansk Universitet, Odense 2005