Eventyr-Almanak


“Årets Bedste Bogarbejde 2019”
– Foreningen for boghåndværk

Redigeret af Lise Kapper og Henrik Lübker

Fra bogens forord:
Almanakken er knyttet til tiden, men ikke som vi er vant til at tænke den – ikke som noget der strækker sig fra et punkt til et andet. Som bogform er den forankret i bondesamfundets behov for at mestre naturens rytme i en tidsbestemt struktur. På H.C. Andersens tid havde almanakken udviklet sig til ikke blot at indeholde mærkedage, astrologiske forudsigelser og praktiske dyrkningsanvisninger, men også små opbyggelige fortællinger. Et udvalg af 12 af Andersens eventyr, der har naturen i centrum, er samlet i denne udgivelse med tilhørende evighedskalender. Den cykliske tidsopfattelse, der er indlejret i almanakken som genre, spejles også i eventyrernes omdrejningspunkt i naturens gang og den evige vekslen mellem liv og død, mellem vækst og forgængelighed. Årets hjul drejes og eventyrene følger med. Herved knyttes form og indhold sammen i en publikation, der forhåbentlig kan vække glæde, både når foråret står i fuldt flor og når efterårets desperate farver lyser op, både når vi høster sommerens frugter og mærker vinterens kulde: H.C. Andersen har eventyr til enhver tid til alle tider.

Også bogens tilblivelsesproces understreger almanakkens og eventyrenes holistiske perspektiv. Bogen er lavet på gammeldags bogtrykmanér – sat og trykt i Mediemuseets arbejdende værksteder af frivillige typografer, trykkere, bogbindere, mm. Som pensionerede fagfolk har museets frivillige altid lagt et stort arbejde i formidlingen af fortidens grafiske bogtryksproduktion, ikke mindst i forbindelse med produktion af egne udgivelser. Det store engagement og den megen umage skinner også igennem i denne udgivelse, som med respekt for de gamle håndsværkstraditioner og den gode papirkvalitet lader H.C. Andersen og naturen komme til orde på ny.

Share