Fodspor


Hvad gør man som by, når man har et turistmuseum, og gerne vil have turisterne til at blive længere end de 90 minutter, det tager at blive ramt af museum fatigue?

I Odense besluttede vi os for at gøre wayfinding i byen fænomenologisk. I stedet for at læse skilte eller se kort, skulle turisterne blot følge i H.C. Andersens fodspor. 3.2 km fodspor blev lagt ud i og omkring centrum af Odense og leder den dag i dag turister rundt til 13 forskellige Andersen-lokaliteter. Fodsporene blev bevidst anlagt lidt langt fra hinanden, dels for at undstøtte pointen om at Andersen var en høj person med stor fremdrift og svær at følge i fodsporene af, dels for at lave fodsporene til “jorden er giftig” zoner for børnene, der prøver at hoppe fra det ene fodspor til det næste (og det gør de virkelig!).

Jeg udviklede projektet fra koncept til færdigt produkt, der bestod af fysisk etablering af fodsporsrute og skiltning, app, tryksag og hjemmeside. Stupid Studio udviklede i samarbejde med museet en design manual, mens Plaey udviklede selve app’en. Resten af arbejdet blev lavet in-house.

Share